Lớp Cơm thường 1

Lớp Cơm thường 1

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Minh Thúy
Giáo viên 1 Lê Thị Hồng Hoa
Bảo mẫu Huỳnh Thu Thủy
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Phi Vũ
23/05/2016 | Nam
Trương Thạch Uyên Thi
23/08/2016 | Nữ
Ăn trứng; chơi lắp ráp; cầu trượt. Thích vẽ và hát múa
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hà Khánh Linh
29/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hà Mỹ Linh
29/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thùy Nguyệt Thi
17/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Hoàng Long
18/07/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quốc Bình
12/09/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Linh Chi
02/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Mai Chí Thiện
01/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Bảo Anh
19/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Hà My
29/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Ngọc Tùng
07/06/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Phùng Sinh
08/12/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quỳnh Anh
06/06/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Lê Phương Anh
24/12/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Minh Khuê
21/06/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Cao Anh Minh
15/01/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Yên Khê
02/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Ngọc Bảo Nhi
20/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Khôi
24/10/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Dương Hà Linh
12/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Nhật Uyên
10/08/2015 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy