Lớp Cơm thường 1

Lớp Cơm thường 1

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Cẩm Thúy
Giáo viên 1 Nguyễn Tường Vân
Bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Mầm non khánh hội
Lã Mai Bảo Uyên
12/03/2018 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Mai Anh
30/05/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Luân
12/02/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Khánh Quỳnh
24/01/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Khánh Ngân
24/01/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Anh Thư
07/02/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đỗ Trí Văn
14/06/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Anh
10/07/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Đào Quỳnh Chi
06/05/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đặng Minh Phú
11/01/2017 | Nam
Nguyễn Ngọc An Nhiên
04/06/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thiên Khang
09/03/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Bảo Châu
08/12/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Quách Phúc Vinh
21/02/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thanh An
24/09/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Bình An
25/09/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Huỳnh Thiên Nhã
17/08/2016 | Nữ
Nguyễn Ngọc An Na
20/12/2016 | Nữ
Nhảy theo nhạc, được lắng nghe, được trả lời khi hỏi chuyện.
Mầm non khánh hội
Yeap Thuận Hưng
28/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Vũ Khang
18/04/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Bá Dương
11/01/2678 | Nam
Mầm non khánh hội
Ngô Đình Khôi
11/02/2727 | Nam
Mầm non khánh hội
Vũ Nguyễn Bảo Khôi
22/10/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Phi Vũ
23/05/2016 | Nam
Trương Thạch Uyên Thi
23/08/2016 | Nữ
Ăn trứng; chơi lắp ráp; cầu trượt. Thích vẽ và hát múa
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hà Khánh Linh
29/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hà Mỹ Linh
29/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thùy Nguyệt Thi
17/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Hoàng Long
18/07/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quốc Bình
12/09/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Linh Chi
02/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Mai Chí Thiện
01/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Bảo Anh
19/02/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Hà My
29/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Ngọc Tùng
07/06/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quỳnh Anh
06/06/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Minh Khuê
21/06/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Cao Anh Minh
15/01/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Yên Khê
02/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trung Tín
25/01/2016 | Nữ