lop-com nat-2

lop-com nat-2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên 1
Bảo mẫu
Mầm non khánh hội
Vũ Quang Huy
11/02/2966 | Nam
Mầm non khánh hội
Vũ Huy Hoàng
11/02/2966 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Anh Thiện Quang
11/01/3004 | Nam
Lại Thanh Lam
15/03/3054 | Nữ
Thích nge Baby Shark, đi chơi cùng ba mẹ ❤️
Mầm non khánh hội
Lê Minh Phúc Huy
11/01/2913 | Nam
Mầm non khánh hội
Trịnh Nhã Uyên
12/07/2906 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lưu Hà Phương Chi
03/05/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trịnh Hoàng Quân
04/09/2016 | Nam
Nguyễn Võ Minh Anh
02/12/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Dương An Như
03/04/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Tạ Xuân Phước
04/07/2018 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Duy Anh
19/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Vũ Phước An
28/07/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Đại Phúc
05/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Anh Khôi
28/01/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Minh Anh
17/07/2016 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh