lop-com nat-2

lop-com nat-2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên 1
Bảo mẫu
Mầm non khánh hội
Hứa Cát Tường
12/12/2850 |
Mầm non khánh hội
Lưu Hà Phương Chi
03/05/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trịnh Hoàng Quân
04/09/2016 | Nam
Nguyễn Võ Minh Anh
02/12/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Dương An Như
03/04/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Tạ Xuân Phước
04/07/2018 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Duy Anh
19/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Vũ Phước An
28/07/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Đại Phúc
05/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Anh Khôi
28/01/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Minh Anh
17/07/2016 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy