Lớp Chồi 4

Lớp Chồi 4

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Vũ Thị Vinh
Giáo viên 1 Võ Hoàng Gia Nghi
Bảo mẫu Võ Minh Ngọc Huyền
Mầm non khánh hội
Jean Đồng Edit Vy
20/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trịnh Khánh Linh
21/01/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thị Minh Châu
23/10/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đỗ Yên Khê
17/03/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đoàn Huỳnh Minh Hưng
15/03/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Tuệ Mẫn
03/03/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trịnh Hoàng Nam Kha
04/01/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Quỳnh Anh
11/08/2272 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Minh Trí
11/11/2323 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Tuấn Kiệt
12/05/2117 | Nam
Mầm non khánh hội
Huỳnh Hồng Anh
10/10/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Tuệ Minh
02/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đặng Thành Tâm
31/10/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Huỳnh Vĩnh An
31/12/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Hữu Phước
24/06/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Huỳnh Ngọc Hân
21/10/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Duy Anh
19/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Châu Hà My
27/10/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Lê Phương Anh
24/12/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Khôi
24/10/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Dương Hà Linh
12/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Nhật Uyên
10/08/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Hải Anh
14/12/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Linh Đan
02/01/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Đăng Khoa
18/11/2015 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh