Lớp Chồi 3

Lớp Chồi 3

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Võ Hoàng Anh Thư
Giáo viên 1 Cao Ngọc Yến
Bảo mẫu Đào Thị Tuyết Mai
Phạm Hoàng Bách
16/04/2014 | Nam
Con thích hát, nhảy múa, thích xếp lego
Cao Ngọc Quỳnh Anh
10/01/1900 | Nữ
học Tiếng Anh và xem hoạt hình Little Pony
Mầm non khánh hội
Bùi Ngọc Bảo Trân
10/02/1901 | Nữ
Mầm non khánh hội
Kim Nhật Quyền
22/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Nhật Trúc Phương
15/12/2014 | Nữ
Lê Hữu Phước
21/09/2014 | Nam
KHỦNG LONG
Mầm non khánh hội
Cao Khánh Phong
19/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Viết Huy
16/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hải Nam
20/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Khánh
14/12/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Thiên Hi
14/07/2014 | Nam
Nguyễn Đăng Khoa
29/12/2014 | Nam
Thích chơi xe ô tô, vẽ
Mầm non khánh hội
Võ Đỗ Song Phúc
08/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Thảo Nguyên
17/05/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hong Nicholar Vinh
19/07/2014 | Nam
Nguyễn Trung Khang
19/12/2014 | Nam
Học tiếng Anh, bơi, chơi các trò chơi vận động
Mầm non khánh hội
Nguyễn Kim Cương
30/07/2014 | Nữ
Hoàng Hữu My
22/08/2014 | Nữ
Lê Quang Phúc
01/01/2014 | Nam
Xem phim, đá banh
Lê Quang Phú
01/01/2014 | Nam
Ghép hình, thể thao
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Hữu Phúc
04/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Thanh Hải
03/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Phúc Nguyên
30/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Quốc Bảo
16/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Quang Hiếu
29/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lại Hải Nam
20/01/2014 | Nữ
Trần Võ Minh Anh
17/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phúc Thắng
02/01/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Bảo Trân
09/11/2014 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy