Lớp Chồi 2

Lớp Chồi 2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Ngô Thị Ý Tâm
Giáo viên 1 Đặng Thị Thanh Huyền
Bảo mẫu Nguyễn Thị Thúy Hằng
Mầm non khánh hội
Trần Trọng Nhân
10/02/1779 | Nam
Mầm non khánh hội
Dương Nhã Uyên
10/01/1726 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lưu Bảo Ngân
04/08/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Cẩm Tú
07/01/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phan Bảo Quang
15/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Vũ Thùy Lâm
24/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Quốc Khang
30/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trần Minh Thư
11/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phan Vũ Hoàng Yến
03/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hứa Hạo Thiên
12/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Khải Anh
30/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Kim An
08/02/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Misa
28/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thảo My
24/06/2014 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy