Lớp Chồi 1

Lớp Chồi 1

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Trương Thị Bé Lài
Giáo viên 1 Đinh Thị Cẩm Trúc
Bảo mẫu Trần Thị Kiều Mai
Mầm non khánh hội
Nguyễn Anh Khôi
27/06/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Nguyễn Bảo Châu
01/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Lam
07/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Võ Phục Hưng
04/08/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thị Cẩm Thúy
04/08/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Khương Duy
08/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Hà Thanh Uyên
13/05/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Phương Tính
11/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Hân
12/09/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Đại Minh
21/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Quang Khải
20/06/2014 |
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Quân
11/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Mạnh Hưng
18/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Đức Minh
26/09/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Nhật Huy
16/01/2012 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh