Lớp Chồi 1

Lớp Chồi 1

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Võ Hoàng Anh Thư
Giáo viên 1 Lê Thị Thùy Tiên
Bảo mẫu Huỳnh Thị Hương
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Hương Trà
26/08/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Khánh Trang
17/03/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Lam
07/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Võ Phục Hưng
04/08/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thị Cẩm Thúy
04/08/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Khương Duy
08/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Hà Thanh Uyên
13/05/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Phương Tính
11/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Hân
12/09/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Đại Minh
21/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Mạnh Hưng
18/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Đức Minh
26/09/2012 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Nhật Huy
16/01/2012 | Nam