Lớp Chồi 1

Lớp Chồi 1

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Lê Thị Cẩm Thúy
Giáo viên 1 Hoàng Thị Mỹ Hương
Bảo mẫu Huỳnh Thị Hương
Mầm non khánh hội
Hoàng Nguyễn Bảo Châu
01/09/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Ngọc Bảo Châu
21/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Lam
07/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trịnh Thiên Hương
06/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Võ Phục Hưng
04/08/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thị Cẩm Thúy
04/08/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Bùi Đăng Khôi
04/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Vũ Hạ Anh
30/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Minh Phát
10/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Đoàn Minh Quang
01/05/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Bảo Nam
13/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Huỳnh Kim Ngân
23/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Công Sơn
02/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Minh Đan
25/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Khương Duy
08/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Hà Thanh Uyên
13/05/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lữ Hoàng Anh
13/08/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Huỳnh Phương Tính
11/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Hân
12/09/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyên Khang
05/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Lê Phương Anh
22/07/2014 | Nữ
Nguyễn Hoàng Phương Thảo
13/08/2014 | Nữ
Bé thích ca hát,múa hát.
Mầm non khánh hội
Trần Đại Minh
21/12/2014 | Nam
Phạm Phương Du
23/08/2014 | Nữ
Thích múa, soi gương, bánh kẹo, xe đạp, Elsa và Minion
Mầm non khánh hội
Trần Quang Khải
20/06/2014 |
Mầm non khánh hội
Đặng Thanh Thanh
09/10/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng An Nhiên
23/05/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Khôi
17/09/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Bảo Minh Hân
26/04/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Cao Kim Ngân
10/04/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Bảo Phúc
15/07/2014 | Nam
Nguyễn Tài Hùng Sơn
20/06/2014 | Nam
- Ăn vặt (chocolate, bánh..), thích uống nước ổi.
- Thích Kinder joy, xem youtube các chương trình thiếu nhi.
- Nhõng nhẽo và bám Mẹ.
Mầm non khánh hội
Đặng Thanh Thảo Vy
09/08/2014 | Nữ
Nguyễn Minh Quân
11/02/2014 | Nam
Trần Mạnh Hưng
18/02/2014 | Nam
Ngô Mai An Nhi
04/03/2014 | Nữ
Lê Đức Minh
26/09/2012 | Nam
Nguyễn Nhật Huy
16/01/2012 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy