Lớp Lá 2

Lớp Lá 2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Ngô Thị Ý Tâm
Giáo viên 1 Khổng Huệ Trinh
Bảo mẫu Nguyễn Thị Thúy Hằng
Mầm non khánh hội
Dương Nhã Uyên
10/01/1726 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lưu Bảo Ngân
04/08/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Cẩm Tú
07/01/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Tuấn Kiệt
22/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Tấn Hùng
16/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Ngọc Bảo Chi
02/01/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Minh Lân
19/08/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Bảo Quang
15/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Vũ Hoàng Yến
03/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hứa Hạo Thiên
12/11/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phan Khải Anh
30/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Huỳnh Kim An
08/02/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Misa
28/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trọng Hiếu
29/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Khôi Minh
01/07/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Huỳnh Lâm Thảo
12/03/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Nguyễn Đan Nhi
30/04/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Gia Hân
21/11/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Tấn Minh
05/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Gia Nghi
14/06/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Minh Vĩ
23/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Châu Tâm
13/03/2014 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trịnh Phúc Khang
04/02/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Dương Thiên Anh
18/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Võ Ôn Quốc Việt
19/01/2014 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy