Lớp Lá 2

Lớp Lá 2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Minh Thư
Giáo viên 1 Nguyễn Thị Thu Hằng
Bảo mẫu Phan Thị Anh Đào
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Nhã Trúc
24/03/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Minh Huy
10/03/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Minh Hoàng
03/11/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Minh Khuê
11/10/2015 | Nữ
Nguyễn Trần Gia Bảo
13/01/2016 | Nam
Bé thích chơi siêu nhân, chơi xe, chơi bắn súng.
Trần Hoàng Anh
01/12/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Tú An
05/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đàm Khánh Hà
07/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Ngân Thảo
03/08/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Cát Kỳ
29/05/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Đăng Trình
05/04/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Quang Đăng
08/03/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Nguyên Nhật Lam
20/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phùng Ngọc Yến My
17/08/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Hoàng Khả My
11/08/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lý An Nguyên
20/08/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Trần Bảo Anh
05/08/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hồ Huỳnh Thiên Lam
13/03/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Thế Sơn
20/04/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Đinh Triết
20/01/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Nhật Minh
07/03/2015 | Nam
Thích xe hơi ?
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quang Luận
17/04/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Lương Bảo Anh
01/01/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Hải Ngọc
24/06/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Đức Anh
25/01/2015 | Nam
Thích cá và các loại xe
Mầm non khánh hội
Lê Hạnh Nguyên
23/03/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Hoàng Gia Huy
27/08/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Vũ Bảo Trân
15/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Võ Ôn Quốc Việt
19/01/2014 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh