Lớp Lá 2

Lớp Lá 2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Ngọc Huyền
Giáo viên 1 Khổng Huệ Trinh
Bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Yễn
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Phú
10/11/1575 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Bảo Châu
01/02/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trương Ngọc Quân
31/01/2013 | Nam
Nguyễn Hoàng Bảo Hân
27/07/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hồng Vĩnh Khiêm
05/08/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Mai Khanh
12/05/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Bảo Kim
07/05/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trương Thiện Phúc
17/12/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Nguyễn Mỹ Kim
13/04/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Bùi Thị Thảo Anh
16/04/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Minh Nghĩa
26/12/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Hường Phúc Khiêm
18/11/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Bảo Hân
06/10/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Khang
21/01/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thành vương Phi
14/05/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
SaLai Hà Minato Ray
13/05/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Đinh Hoàng Thái An
10/05/2013 | Nữ
Nguyễn Ngọc Tri
12/02/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lý Bảo Ngân
25/09/2013 | Nữ
So Thanh Trí
17/10/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thảo Vy
14/09/2013 | Nữ
Võ Minh Như Ý
23/02/2013 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phương An Nhiên
22/08/2013 |
Đỗ Quế Chi
28/05/2013 |
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Khuê
17/09/2013 |
Mầm non khánh hội
Vương Khánh Phong
04/09/2013 |
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hải Lam
28/09/2013 |
Bùi Phạm Gia Phong
25/02/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồ Trí Thiện
10/07/2013 | Nam
Đặng Ngọc Minh Anh
10/03/2013 | Nữ
Hoàng Minh John
13/10/2013 | Nam
Xe ô tô. Xe bồn trộn bêtong,

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy