Cơm Thường 2

Cơm Thường 2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Đỗ Thị Kim Loan
Giáo viên 1 Trương Phạm Thanh Trúc
Bảo mẫu Trần Thị Thanh Quyên
Mầm non khánh hội
Trần Nguyễn Thanh Tâm
18/04/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quang Phúc
14/11/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Jean Đồng Louis Thy
15/10/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Ngô Sơn Bách
23/01/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Phương Trà
01/06/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Ukko Hoàng Minh Kaltiainen
12/07/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Bùi Minh Ngọc
14/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Tuấn Minh
27/03/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Dương Gia Phát
04/02/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Cao Minh Thành
20/06/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Quảng Thụy Ngọc Quyên
14/01/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Nguyễn Lâm
19/04/2017 | Nam
Nguyễn Vân Phương
28/05/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lương Đỗ Quyên
28/06/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Lê Uyên Minh
28/07/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Chí Vinh
30/08/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Đặng Hoàng Khánh Linh
11/01/2965 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nhật Minh
12/12/2802 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Minh Phúc Huy
11/01/2913 | Nam
Mầm non khánh hội
Trịnh Nhã Uyên
12/07/2906 | Nữ
Mầm non khánh hội
Mai Đặng Nhã Uyên
30/03/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Vũ Minh Quang
07/03/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Bá Phong Anh
11/11/2810 | Nam
Mầm non khánh hội
Hứa Cát Tường
22/04/2017 | Nữ
Phan Đỗ Khả Băng
21/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Gia Khánh
18/01/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Ngọc Cát Tường
01/01/2017 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh