com-thuong-2

com-thuong-2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên 1
Bảo mẫu
Mầm non khánh hội
Nguyễn Hoàng Phương Linh
22/12/2018 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Lê Thiên Mộc
29/01/2018 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Thiên Khôi
25/12/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Hy
22/03/2018 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Thảo My
21/08/2018 | Nữ
Bùi Trà Linh
05/02/2018 | Nữ
Mầm non khánh hội
Ngụy Như Anh Khôi
10/03/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Lưu Tuấn Phong
29/03/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Việt Anh
10/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Thùy Trang
11/11/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Mỹ Hân
05/05/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Bùi Minh Khang
05/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Đàm Nhã Tuyết
26/07/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đỗ Nguyễn Ngọc Thảo
03/01/2016 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy