Choi-2

Choi-2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm
Giáo viên 1
Bảo mẫu
Mầm non khánh hội
Đỗ Hoàng Đức Anh
10/01/1778 | Nam
Mầm non khánh hội
Đào Nguyễn Hồng Ân
09/01/2014 | Nữ
Có năng khiếu ca hát, nhảy múa, tô vẽ
Mầm non khánh hội
Phạm Tấn Lộc
08/04/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Tấn Lộc
08/04/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Duy Khánh
02/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Tùng Bách
20/03/2013 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Vĩnh Cát Tường
25/11/2013 | Nữ

Cảm nhận của Phụ huynh