Lớp Cơm Nát 2

Lớp Cơm Nát 2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Phạm Thị Mỹ Duyên
Giáo viên 1 Hà Á Tiên
Bảo mẫu Nguyễn Thị Thúy Hằng
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc Trí Thiện
28/04/2019 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Minh Quang
19/01/2018 | Nam
Mầm non khánh hội
Châu Hà My
13/01/2019 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Ngọc An Nhiên
23/03/2018 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phạm Công Thắng
02/05/2018 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Hải Yến
21/11/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn An Nhiên
09/06/2018 | Nữ
Mầm non khánh hội
Đàm Nguyên Khang
21/10/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Đặng Minh Châu
14/02/2018 | Nữ
Nguyễn Ngọc Cầm Thi
23/08/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lâm Ngọc Hân
18/02/2018 | Nữ
Mầm non khánh hội
Tất Cấm Vinh
19/12/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Trọng Hải
18/01/2018 | Nam
Nguyễn Đăng Bảo Nguyên
16/05/2018 | Nam
Thích ca nhạc, thích ô tô, các món đồ chơi lắp ghép.
Thích ăn bánh kẹo trái cây đồ ngọt, thịt heo, gà.
Mầm non khánh hội
Nguyễn Thùy Linh Đan
22/10/2017 | Nữ
Trần Đức Bảo Nam
25/10/2017 | Nam
Mon thích ăn rau súp lơ, và hầu như không kén ăn hay dị ứng món nào.
Thích chơi trò chơi vận động. Thích chơi xe, bóng.
Mầm non khánh hội
Lê Thái Minh Khôi
01/10/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Vũ Hoàng Lâm
22/09/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Huy Đăng
12/08/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Mai Hạ Lâm Anh
13/09/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nguyễn Minh Châu
03/10/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Đức Gia Huy
05/02/2018 | Nam
Huỳnh Minh Khang
17/01/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Ngọc Gia Hân
11/10/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quang Khải
12/10/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Huỳnh Trúc Linh
12/12/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Vũ Tâm Đăng
05/07/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Bảo Thiên Kim
03/10/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Tấn Minh Nhật
27/09/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Khanh
12/11/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Vũ Minh Anh
12/07/2884 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Gia Huy
12/07/2958 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quang Minh
12/05/2917 | Nam
Nguyễn Lâm
15/08/2016 | Nam
ăn bánh, kẹo

chơi cầu tuột, xếp hình
Mầm non khánh hội
Trương Thị Thùy Lâm
27/02/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Ngọc Diệp
24/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Toby Đức
24/01/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Thanh Phong
30/01/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Võ Hoàng
15/05/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Hạo Nam
25/06/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồng Thiên Gia Bách
13/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Phan Hà My
25/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Trọng Khiêm
19/06/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Ô Hoàng Vũ
27/02/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Tuệ San
08/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Đỗ Quỳnh Anh
24/09/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phúc Khang
01/08/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Đỗ Trung Phong
16/12/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Bảo Anh
17/04/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Lê Phương Nghi
19/06/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Phúc
30/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Vũ Hoàng Nam
25/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Nghi
11/01/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Minh Quân
27/03/2015 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh