Lớp Cơm Nát 2

Lớp Cơm Nát 2

Thông tin giáo viên
Chức vụ Họ và tên
Giáo viên chủ nhiệm Đỗ Thị Kim Loan
Giáo viên 1
Bảo mẫu Trần Yến Ngọc
Mầm non khánh hội
Trần Bảo Thiên Kim
03/10/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Lê Uyên Minh
28/07/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Tấn Minh Nhật
27/09/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Khanh
12/11/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Chí Vinh
30/08/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Vũ Minh Anh
12/07/2884 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Gia Huy
12/07/2958 | Nam
Mầm non khánh hội
Đặng Hoàng Khánh Linh
11/01/2965 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Nhật Minh
12/12/2802 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Quang Minh
12/05/2917 | Nam
Mầm non khánh hội
Mai Đặng Nhã Uyên
30/03/2017 | Nữ
Nguyễn Lâm
15/08/2016 | Nam
ăn bánh, kẹo<br />
chơi cầu tuột, xếp hình
Mầm non khánh hội
Vũ Minh Quang
07/03/2017 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Bá Phong Anh
11/11/2810 | Nam
Mầm non khánh hội
Hứa Cát Tường
22/04/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trương Thị Thùy Lâm
27/02/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Dương Ngọc Diệp
24/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phan Đỗ Khả Băng
21/11/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Gia Khánh
18/01/2017 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Toby Đức
24/01/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Hoàng Thanh Phong
30/01/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Võ Hoàng
15/05/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Trương Hạo Nam
25/06/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Hồng Thiên Gia Bách
13/04/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Lê Phan Hà My
25/02/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Hoàng Trọng Khiêm
19/06/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Ô Hoàng Vũ
27/02/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Tuệ San
08/07/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lê Đỗ Quỳnh Anh
24/09/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Phan Bảo Ngọc
26/12/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Nguyễn Phúc Khang
01/08/2016 | Nam
Mầm non khánh hội
Trần Đỗ Trung Phong
16/12/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Phạm Bảo Anh
17/04/2016 | Nữ
Mầm non khánh hội
Trần Lê Phương Nghi
19/06/2015 | Nữ
Mầm non khánh hội
Lưu Bình Nguyên
20/12/2014 | Nam
Bú sữa bình, thích leo trèo, khám phá. Thích vui chơi tại các trung tâm vui chơi cho bé, tắm biển.
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Phúc
30/12/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Vũ Hoàng Nam
25/10/2014 | Nam
Mầm non khánh hội
Nguyễn Gia Nghi
11/01/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Đỗ Minh Quân
27/03/2015 | Nam
Mầm non khánh hội
Đoàn Phúc Nguyên
26/01/2015 | Nam

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy