Hoạt động nhà trường

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI KHÓA NĂM HỌC 2016 – 2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH MẦM NON

Khối: Chồi 

Các tiết dự phòng ​

MÔN HỌC THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6
  1. AV.THƯỜNG

(C. CHI)

              9g30-10g00

Chồi –Lá

          9g30-10g00

Chồi –Lá

AVNN

(TH.ERWIN)

14g30-15g00

Lá

15g00-15g30

Chồi

15g30-16g00

Mầm

14g30-15g00

Lá

15g00-15g30

Chồi

15g30-16g00

Mầm

         ĐÀN

(C.CƯƠNG)

9g00-9g30

Ca 1

9g30-10g15

Ca 2

9g00-9g30

Ca 1

9g30-10g15

Ca 2

VẼ

      ( C. HÂN)

9g00-9g30

Mầm 2

9g30-10g00

Mầm 1

9g00-9g30

Mầm 2

9g30-10g00

Mầm 1

VẼ

(C. NHA )

9g00-9g30

Chồi 3

9g30-10g00

Chồi 1+ Chồi 2

15g00-15g30

Chồi 3

15g30-16g00

Chồi 1+ Chồi 2

VẼ

(C. NHƯ )

9g30-10g00

Lá 1

10g00-10g30

Lá 2

9g30-10g00

Lá 1

10g00-10g30

Lá 2

MÚA

(C. HÂN)

10g00-                      10g30

Lớp chung

10g00-10g30

Lớp chung

VÕ

      (T. THỊNH )

10g00-10g30

Chồi- Lá

15g30-16g00

Chồi- Lá

    NHỊP ĐIỆU

( CÔ. THU )

14g30-15g00

Chồi1+ Chồi 2

15g00-15g30

Mầm

15g30-16g00

Lá + Chồi 3

14g30-15g00

Chồi1+ Chồi 2

15g00-15g30

Mầm

15g30-16g00

Lá + Chồi 3

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy