Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH MẦM NON KHỐI MẦM THÁNG 2016 – 2017

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH MẦM NON

Khối: MẦM

 

TUẦN BÀI  TIẾT 1   TIẾT 2

1

 

 

Starter Unit

 

HELLO!

 

 

– Bé làm quen các nhân vật trong

chương trình : Kenny, Billy, Molly

– Hello, Kenny.

I’m Molly.

  •  Bài mới :

    What’s your name?

    My name’s Kenny.

    – Bài hát: Hello song!

2

 

– Bài mới:

How are you?

I’m fine. Thank you.

– Bài hát: Bye bye song.

 Sách Happy Hearts Starter A

 

3

Unit 1

 

COLORS

– Bài mới:

yellow /sun

Yellow for the sun.

– Bài mới:

blue / sky

Blue for the sky.

 4 – Bài mới:

green / tree

Green for the tree.

– Bài mới:

red/ apples

Red for the apples.

 

 5  

 

Unit 1

 

COLORS

 

 

 

 

– Bài hát: Hello yellow!

 

– Sách Happy Hearts Starter A
 6 – Kể chuyện: Happy little cat! – Sách Happy Hearts Starter A
 7  

Unit 2

 

LITTLE MOUSE!

 

– Bài mới:feet/ hands

Stamp your feet!

Clap your hands!

– Bài mới:

stand up / sit down

Sit down, please!

 8 – Bài mới: little/ big – Bài thơ: The gold fish
 9 – Bài hát: Like me! – Sách Happy Hearts Starter A
 10 – Kể chuyện: Funny face!. – Sách Happy Hearts Starter A
 11 Unit 3

 

ONE, TWO THREE!

– Bài mới: candles

– Số đếm: 1, 2, 3 (one, two, three)

– Bài mới:

balloons / presents

Show me the presents.

 12 – Bài mới:

hot/ cold/ sunny

It’s hot.

– Bài mới:

happy / sad

I’m happy.

 13 – Bài hát: It’s hot today! – Sách Happy Hearts Starter A
 14 – Kể chuyện: Happy friends! – Sách Happy Hearts Starter A
 15 HAPPY NEW YEAR! – Bài mới: watermelon / flower

– Bài hát: Ring the bells

– Ôn tập chương trình HKI
 16 Unit 4

 

HAVING FUN!

– Bài mới: ball/ boat – Bài mới: teddy bear/ scooter
 17 – Bài hát: My teddy bear. – Bài thơ: The sun
18 – Bài mới: kite/ robot – Sách Happy Hearts Starter B
19 – Kể chuyện: Patsy helps out – Sách Happy Hearts Starter B
 20 Unit 5

 

THE FARM!

– Bài mới: cow/ duck – Bài mới: apples/ bananas/ cake
 21 – Bài hát: Old MacDonald’s farm –    Sách Happy Hearts Starter B
 22 – Bài thơ: You and I –    Sách Happy Hearts Starter B
 23 – Kể chuyện: Connie’s cake! – Bài hát: Yes – no
24 Unit 6

 

BYE-BYE, BIRDIE!

– Bài mới:

socks/ shoes

Put your (socks) on.

– Bài mới:

shorts/ pants

Put your (pants) on.

25 – Bài mới:

shirt/ dress

Put your (shirt) on.

– Bài thơ: Can you stand on one leg
26 – Bài hát: Socks and shoes! – Sách Happy Hearts Starter B
 27 – Kể chuyện: Fly away! – Sách Happy Hearts Starter B
 28 REVIEW Ôn tập chương trinh cả năm Ôn tập chương trinh cả năm
 

 

 

Các tiết

dự phòng

CHRISTMAS Từ mới : Santa Claus/ star/ bells    Christmas tree

  • – Merry Christmas!
– Bài hát: Twinkle little star
 MOTHER’S DAY – Bài mới :  Mommy

– I  love you, Mommy.

– Bài hát : Mother’s Day!
 FATHER’S DAY – Bài mới :  Daddy

– Happy Father’s Day .

I love you, Daddy

– Bài hát: Happy Father’s Day
CHILDREN’S DAY – Happy children’s Day! – Happy children’s Day!

– Bài hát: Children’s Day!

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy