Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 4/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Mầm

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
1 Unit 5

THE FARM!

Bài thơ: “You and I”

YOU AND I

I am me,

You are you

And you are two.

–  Sách Happy Hearts Starter B
 2  

Unit 6

BYE-BYE, BIRDIE!

Kể chuyện: “Connie’s cake”

Xem video.

 – Bài hát: “What’s the weather like today?”

WHAT’S THE WEATHER LIKE TODAY?

It’s a sunny, It’s a sunny

Sunny day, sunny day

Go out in the sunshine

Go out in the sunshine

Play, play, play

 3 – Làm quen với nhân vật Bobby

Bobby the bird

windy

raining

– It’s (windy).

 

 

–  Sách Happy Hearts Starter B
 4 socks

shoes

– Put your (socks) on

dress

scarf

– Put your (dress) on

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy