Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 3/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Mầm

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
1 Unit 4

HAVING FUN!

Kể chuyện: “Patsy helps out”

Xem video.

–  Sách Happy Hearts Starter B
 2  

Unit 5

THE FARM!

Làm quen với nhân vật Connie

Connie the cow

cow
mouse

 – Sách Happy Hearts Starter B
 3 bananas

cake

– I like (cake). Yummy!

 

– Bài hát: “The farmer in the dell”

THE FARMER IN THE DELL
The farmer in the dell
The farmer in the dell

Hi ho, the derry-o

The farmer in the dell.

 4 cheese

milk

– I like (cheese). Yummy!

soup

chicken

– I like (soup). Yummy!

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy