Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 1/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Mầm

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 3

ONE, TWO THREE!

hot

   cold

   sunny

– It’s hot.

– Bài hát: “Sing a song!”
SING A SONGSing, sing, sing a song

Come and sing along

Jolly, jolly, jolly, jolly

Life is like a song.

 2 – Kể chuyện: “Happy friends!”
Xem Video.
 – Sách Happy Hearts Starter A
 3 Unit 4
HAVING FUN!
– Bé làm quen với nhân vật Patsy

Patsy the pony

ball

boat

– I love my (ball).

– Sách Happy Hearts Stater B
 4 teddy bear

scooter

– I love my (teddy bear).

– Sách Happy Hearts Stater B

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy