Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 11/2017

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Mầm

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 1

COLOR 

red

apples-

Red for the apples 

-Sách Happy Hearts Starter A
 2 – Kể chuyện : ” The apple tree ”   -Sách Happy Hearts Starter A
 3 Unit 2

LITTLE MOUSE 

Làm quen với nhân vật Mackey

stand up

sit dow

-( Sit dow ), please! 

– Bài hát : ” Like me! ” 

Like me

All  (stand up ) like

Me, me, me!

All  (stand up ) like me,

All  (stand up ) like

Me, me, me!

All  (stand up ) like me,

 4 feet

hands

– Stamp your feet !

– Clap your hands ! 

-Sách Happy Hearts Starter A 

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh