Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 09/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Mầm

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 HELLO!

&

SONG

– Làm quen với bé

– Hello, …

– What’s your name?

  My name’s …

– Bài hát: “Hello song!

  • Bé làm quen với các động lệnh

   Please!

   Thank you!

   Come here!

   Keep silent, please! 

   Hands on knees, please!

   …

– Bài hát: “Bye-bye!”

 2  HOW ARE YOU? – How are you?

  I’m fine. Thank you!

 

  • How old are you?

   I’m three.

 3 BACK TO SCHOOL

&

MID-AUTUMN

FESTIVAL

bag

book

lantern

lion dance

 4 – Sinh hoạt chủ điểm Trung thu table

chair

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh