Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 4/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Lá

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 5

I CAN!

touch

smell

– I can (touch) with my (hands).

– I can (smell) with my (nose).

 

 

 

– Sách Happy Hearts 2B
 2 – Kể chuyện: “Atchoo”

– Xem video.

 

– Sách Happy hearts 2B
 3 Unit 6

VACATION!

Làm quen với nhân vật Holly

Holly the hippo

raining

snowing

– What’s the weather like today?

It’s (raining).

 

sunny

Bài hát: “What’s the weather like today?”

WHAT’S THE WEATHER

LIKE TODAY?

It’s a sunny, It’s a sunny

Sunny day, sunny day

Go out in the sunshine

Go out in the sunshine

Play, play, play

 

 4 jacket

scarf

– Put your (jacket) on.

 

– Sách Happy hearts 2B

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh