Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 1/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Lá

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 3

HAPPY BIRTHDAY!

cookie

ice-cream

pizza

– I like (an ice-cream).

 

– Sách Happy Hearts 2A
 2 – Kể chuyện :“Happy birthday!”

– Xem video

– Sách Happy hearts 2A
 3 Unit 4

RONNIE CAN JUMP!

– Làm quen với nhân vật Ellie

Ellie the elephant

wake up

brush my teeth

– I (brush my teeth).

 

– Sách Happy hearts 2B

 

 4 merry-go-round

slide

school bus

– There’s (a slide) on the playground.

– Sách Happy hearts 2B

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh