Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 11/2017

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Lá

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 1

HAPPY FAMYLI

hands

face

– I wash my (hands).

-Bài hát: “My favorite room” 

-Sách Happy Hearts 2A
 2 – Kể chuyện : “Where’s Kenny?”

-Xem Video.

-Sách Happy Hearts 2A
 3 Unit 2

LITTLE MOUSE 

 

Làm quen với nhân vật Benny

eggs

tomatoes

sandwiches

-(Sandwiches) are yummy!

-Bài hát: “Let’s have a picnic.”

-Sách Happy Hearts 2A
 4 pears

cherries

apples

oranges

– I like (pears).

-Bài thơ: “Up in a tree”

-Sách Happy Hearts 2A

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh