Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 4/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Chồi

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 5

I LOVE A TADPOLE!

mommy

daddy

– I love you, (mommy).

 

– Sách Happy Hearts 1B
 2 – Kể chuyện: “I love a tadpole!”

– Xem video.

– Sách Happy hearts 1B
 3 Unit 6

GOODNIGHT!

 

 

– Làm quen với nhân vật Monty

Monty the monkey

sunny

raining

– It’s (sunny).

– Bài hát: “What’s the weather

like today?”

WHAT’S THE WEATHER

LIKE TODAY?

It’s a sunny, It’s a sunny

Sunny day, sunny day

Go out in the sunshine

Go out in the sunshine

Play, play, play

 

 4 bed

– My (bed)

– Goodnight!

 

 

– Sách Happy hearts 1B

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh