Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 3/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Chồi

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 4

RONNIE CAN JUMP!

  • Kể chuyện: “The big carrot”

– Xem video.

 

– Sách Happy Hearts 1B
 2 – Bài hát: “One little rabbit” 

ONE LITTLE RABBIT

One little rabbit clapping with me

Clap, clap, clap, happy as can be !

Two little rabbits clapping with me

Clap, clap, clap, happy as can be !

Three little rabbits clapping with me

Clap, clap, clap, happy as can be !

Four little rabbits clapping with me

Clap, clap, clap, happy as can be !

Five little rabbits clapping with me

Clap, clap, clap, happy as can be !

– Sách Happy hearts 1B
 3 Unit 

I LOVE A TADPOLE!

 

 

 

  • Làm quen với nhân vật Fifi
  • Fifi the frog
  • tadpole
  • frog 
– Bài thơ: “My family”

MY FAMILY

Family has three.

I love mommy.

Mommy loves me.

I love daddy.

Daddy loves me.

Family has three

 

 4 arms

legs

head

– Touch your (arms).

 

– Sách Happy hearts 1B

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh