Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 1/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Chồi

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 3

YUMMY!

carrots

ice-cream

– Do you like carrots?

Yes, I do/ No, I don’t.

 

– Sách Happy Hearts 1A
 2 – Kể chuyện :“In the park

– Xem video

– Sách Happy hearts 1A
 3 Unit 4

RONNIE CAN JUMP!

– Làm quen với nhân vật Ronnie

Ronnie the rabbit

dance

draw

– I can (dance).

 

– Sách Happy hearts 1B

 

 4 jump

sing

– I can (sing).

– I like (doll).

– Bài hát: “Ronnie and Kenny

– Sách Happy hearts 1B

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh