Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 11/2017

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Chồi

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 1

HELLO, KENNY

!

mouth

tummy

nose

– Touch your (tummy).

– Sách Happy hearts 1A
 2 – Kể chuyện : “Happy little cat!”

– Xem video

– Sách Happy hearts 1A
 3 Unit 2

LET IS PLAY! 

Làm quen với nhân vật Polly

bike

car

train

– Where is the (bike)?

It’s there.

-Bài hát: “Let’s play

– Sách Happy hearts 1A

 

 4 doll

teddy bear

toys

– I like (doll).

Bài hát: “Where’s my teddy?”

– Sách Happy hearts 1A

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh