Hoạt động nhà trường

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 3/2018

Giáo trình Happy Hearts

Khối: Lá

 

 TUẦN BÀI TIẾT 1 TIẾT 2
 1 Unit 4

HAPPY BIRTHDAY!

– Kể chuyện: “On the playground!”

 

– Xem video

 

– Sách Happy Hearts 2B
 2 – Làm quen với nhân vật Tommy

Tommy the tiger

day

night

-Good morning !

– Goodnight!

– Sách Happy hearts 2B
 3 Unit 4

RONNIE CAN JUMP!

ears

eyes

hands

nose

– My (ears).

 

– Bài hát: “Hide and seek”

HIDE AND SEEK

A, B, C, D, E, F, G

You are hiding far from me

Looking here, looking there

I can’t see you anywhere

 

 4 hear

see

– I can (hear) with my (ears)

– I can (see) with my (eyes).

– Sách Happy hearts 2B

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh