Mô tả môn học Gokids Tháng 10/2020 Khối Lá

Môn học Gokids – Tháng 10/2020

Khối: Lá

 

 

 

 

Kết nối trực tuyến

test

Kết nối trực tuyến

Mô tả môn học Gokids Tháng 10/2020 Khối Chồi

Môn học Gokids – Tháng 10/2020

Khối: Chồi

 

 

 

 

Kết nối trực tuyến

Mô tả môn học Gokids Tháng 10/2020 Khối Mầm

Môn học Gokids – Tháng 10/2020

Khối: Mầm

 

 

 

Kết nối trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI LÁ THÁNG 10/2020

Giáo trình Happy Hearts Starter

Khối: Lá

Kết nối trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI CHỒI THÁNG 10/2020

Giáo trình Happy Hearts Starter

Khối: Chồi

Kết nối trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH KHỐI MẦM THÁNG 10/2020

Giáo trình Happy Hearts Starter

Khối: Mầm

Kết nối trực tuyến

Mô tả môn học Gokids Tháng 9/2020 Khối Lá

Môn học Gokids – Tháng 9/2020

Khối: Lá

 

 

 

 

Kết nối trực tuyến

Mô tả môn học Gokids Tháng 9/2020 Khối Chồi

Môn học Gokids – Tháng 9/2020

Khối: Chồi

 

 

 

 

Kết nối trực tuyến