Cơ sở chính – Quận 4

TRƯỜNG MẦM NON KHÁNH HỘI

360D Bến Vân Đồn – Phường 1 – Quận 4 – TP.HCM
Tel: 3.9401781 – 39401734
Email: info@mamnonkhanhhoi.edu.vn

Thông tin liên hệ

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy