Đối với một gia đình mà nói, bố mẹ là gốc rễ, con cái là hoa. Nếu hoa có vấn đề thì phần nhiều chính là do trục trặc từ gốc rễ.

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy