Hoạt động nhà trường

KHỐI NHÀ TRẺ – LỚP CƠM THƯỜNG 1 – TUẦN 1 THÁNG 12/2016

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12/2016
(Từ ngày 28/11/2016 đến 03/12/2016)

Hoạt động\Thứ Hai  Ba

 

 

Năm

 

Sáu

 

Bảy

 

Đón trẻ
Trò chuyện sáng
Trò chuyện với phụ huynh về sức khỏe của bé

Trò chuyện về màu sắc trang phục của bé

 

 

Thể dục sáng

Tập với hoa các động tác tay, chân, bụng, bật.
 

HĐ có chủ đích

Tìm hiểu đặc điểm của gà trống, gà mái Đọc thơ :

gà gáy

Bật tại chỗ Phân biệt   to –nhỏ         Nặn quả cam Ôn các kỹ năng        đã học trong tuần
 

 

Hoạt động vui chơi (góc)

Thao tác vai: nấu ăn

Trò chơi học tập: trò chơi tìm màu, tìm hình

Chơi xâu hoa.

Hoạt động với đồ vật : Xếp hàng rào

 

 

 

Hoạt động ngoài trời

Trò chơi vận động : “Ô tô và chim sẻ”

Chơi tự do:dạo quanh sân trường, chơi với đồ chơi ngoài trời. Trò chơi dân gian :dung dăng dung dẻ .

Sinh hoạt chiều Xem tranh và Đọc lại các bài thơ đã học Chơi đồ chơi lắp ráp Nặn tự do Nghe cô kể chuyện

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy