Hoạt động nhà trường

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM – TUẦN 2 THÁNG 11 / 2016

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 11/2016
(Từ ngày 07/10/2016 đến 12/11/2016)

Hoạt động\Thứ Hai

 

Ba

 

 

Năm

 

Sáu

 

Bảy

 

Đón trẻ
Trò chuyện sáng
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của bé

Trò chuyện về cách giữ gìn sức khỏe giao mùa

Thể dục sáng Tập với dụng cụ thể dục (Bum)

* Tay: Đưa 2 tay lên cao

*  Bụng,: Quay sang trái, sang phải

* Chân: Ngồi xổm, đứng lên

* Bật : Bật tại chỗ

HĐ có chủ đích Bò trong đường hẹp Vẽ

Những cuộn len màu

Đọc Thơ

“Các cô thợ”

Vận động theo nhạc

 Chiếc khăn tay

To hơn – nhỏ hơn Hoạt động vui chơi ngoài trời
Hoạt động vui chơi (góc) Phân vai: biết thao tác chơi, chơi cùng nhau và dọn dẹp sau khi chơi

Xây dựng: biết cách chơi, chơi cùng nhau và dọn dẹp sau khi chơi

Học tập: xếp tương ứng, sắp xếp theo quy luật

Hoạt động ngoài trời Quan sát: thời tiết

Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời, bật qua vòng, chạy dích dắc, ném bóng.Trò chơi dân gian : lộn cầu vồng

Sinh hoạt chiều Tô màu và Chơi đồ chơi lắp ghép Chơi với hình tam giác, vuông, chữ nhật  Xem truyện tranh theo ý thích Ghép tranh Nghe cô kể chuyện theo tranh

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy