Hoạt động nhà trường

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 4 THÁNG 01 / 2019

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 01/2019
(Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)

 

Hoạt động\Thứ Thứ Hai  Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
Đón Trẻ

Trò chuyện đầu giờ

Trò chyện về những ngày gần tết
 

 

Thể dục sáng

 

Tay: hai tay đưa lên cao, trước ngực

– Bụng: hai tay đưa sang hai bên

– Chân: hai tay chống hông, chân khụy gối

– Bật: bật chụm tách chân

 

Giờ học

    

Bật về phía trước

  Tìm hiểu đặc điểm quả khế Vễ, tô màu quả táo  

Thơ “Chùm quả ngọt”

 Lễ hội xuân
 

 

Hoạt động vui chơi (góc)

 

Trò chơi phân vai: biết thỏa thuận vai khi chơi

Trò chơi xây dựng: xây theo ý tưởng, biết hợp tác khi chơi

Trò chơi học tập: xếp tương ứng, ráp tranh

 

Hoạt động ngoài trời

 

Quan sát: Sân trường

Trò chơi vận động: lá và gió

Trò chơi dân gian:  gắp cua

Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời, bật qua vòng ném bóng vào xô

 

Nề nếp vệ sinh ăn ngủ
–         Biết mặc ấm khi đi học và giữ ấm cơ thể

–         Biết mời cô và các bạn an cơm

–         Gio học ngoan, chú ý lắng nghe và tham gia phát biểu đủ ý đủ câu

Không xả rác, biết bỏ rác đúng chỗ

Sinh hoạt chiều Trò chơi vận động “tín hiệu” Trò chuyện với trẻ Làm bài tập quan sát và hoạt động Ôn thơ, chơi đồ chơi Sinh hoạt cuối tuần

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy