Hoạt động nhà trường

KHỐI MẪU GIÁO – LỚP MẦM 3 – TUẦN 2 THÁNG 01 / 2019

KẾ HOẠCH TUẦN 2 THÁNG 01/2019
(Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)

 

Hoạt động\Thứ Thứ Hai  Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu
Đón Trẻ

Trò chuyện đầu giờ

-Trò chuyện về cách ăn mặc khi thời tiết thay đổi
 

 

Thể dục sáng

 

– Tay: hai tay đưa lên cao, trước ngực

– Bụng: hai tay đưa sang hai bên

– Chân: hai tay chống hông, chân khụy gối

– Bật: bật chụm tách chân

 

Giờ học

    

Bò cao- bò chui qua cổng

Tìm hiểu một số loại rau ăn lá Thơ “cây dây leo”  

VĐTN Bài “hoa trường em”

   

Ôn định hướng trong không gian

 

 

Hoạt động vui chơi (góc)

 

Trò chơi phân vai: biết thỏa thuận vai khi chơi

Trò chơi xây dựng: xây theo ý tưởng, biết hợp tác khi chơi

Trò chơi học tập: xếp tương ứng, ráp tranh

 

Hoạt động ngoài trời

Quan sát: Sân trường

Trò chơi vận động: Gấu con hái quả

Trò chơi dân gian:  nu na nu nống .

Chơi tự do:  – Đi trong đương hẹp buớc qua vật cản, lăn bóng

 

Nề nếp vệ sinh ăn ngủ
–         Biết mặc ấm khi đi học và giữ ấm cơ thể

–         Biết mời cô và các bạn an cơm

–         Gio học ngoan, chú ý lắng nghe và tham gia phát biểu đủ ý đủ câu

Không xả rác, biết bỏ rác đúng chỗ

Sinh hoạt chiều Choi trò chơi Xem phim Ôn thơ Ôn bài hát                             Chơi tự do

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh