Hoạt động nhà trường

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2016

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 11/2016
(Từ ngày 21/10/2016 đến 26/11/2016)

Hoạt động\Thứ Hai

 

Ba

 

 

Năm

 

Sáu

 

Bảy

 

Đón trẻ
Trò chuyện sáng
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của bé

Trò chuyện về cách giữ gìn sức khỏe giao mùa

Thể dục sáng Tập với gậy

* Tay: Đưa 2 tay lên cao

* Chân: Ngồi xổm, đứng lên

* Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải

HĐ có chủ đích    Chuyền bóng    Chú thợ xây Thơ:

Em làm thợ xây

Nghe hát:   Cháu yêu cô chú công nhân Cô bé quàng             khăn đỏ Bé Nghỉ
Hoạt động vui chơi (góc) Trò chơi phân vai: biết thao tác chơi, chơi cùng nhau và dọn dẹp sau khi chơi

Trò chơi xây dựng: biết cách chơi, chơi cùng nhau và dọn dẹp sau khi chơi

Trò chơi học tập: xếp tương ứng, còn thiếu hình gì, sắp xếp theo quy luật

Hoạt động ngoài trời Quan sát: thời tiết

Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời, bật qua vòng, chạy dích dắc, ném bóng. Trò chơi dân gian: gắp cua, búng thun.

Sinh hoạt chiều Làm bài tập tạo hình vui Ôn bài thơ Em làm thợ xây  Nghe và vận động những bài hát đã học Kể chuyện theo tranh cô bé quàng khăn đỏ Bé nghỉ

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh