Hoạt động nhà trường

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 2 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2016

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 12/2016
(Từ ngày 12/12/2016 đến 17/12/2016)

Hoạt động\Thứ Hai

 

Ba

 

 

Năm

 

Sáu

 

Bảy

 

Đón trẻ
Trò chuyện sáng
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của bé

Trò chuyện về cách giữ gìn sức khỏe giao mùa

Thể dục sáng Tập với dụng cụ thể dục (vòng)

* Tay: Đưa 2 tay lên cao

* Chân: Ngồi xổm, đứng lên

* Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang phải

HĐ có chủ đích Ném xa chạy nhanh Tìm hiểu con cá Nhân biết số lượng 3 Thơ :

Rong và cá

Dạy hát :                      Cá vàng bơi Hoạt động vui chơi ngoài trời
Hoạt động vui chơi (góc) Trò chơi phân vai: biết thao tác chơi, chơi cùng nhau và dọn dẹp sau khi chơi

Trò chơi xây dựng: biết cách chơi, chơi cùng nhau và dọn dẹp sau khi chơi

Trò chơi học tập: xếp tương ứng, còn thiếu hình gì, sắp xếp theo quy luật

Hoạt động ngoài trời Quan sát: Cây cau

Trò chơi vận động: về đúng nhà

Trò chơi dân gian: gắp cua, búng thun.

Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoài trời, bật qua vòng, chạy dích dắc, ném bóng.

Sinh hoạt chiều Tô màu tập tạo hình vui và Múa dân vũ bài JINGLE BELL Làm bài tập quan sát và hoạt động Múa dân vũ bài JINGLE BELL Ôn bài hát, bài thơ. Nghe cô kể chuyện theo tranh

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh