Hoạt động nhà trường

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 2 – TUẦN 1 THÁNG 12 / 2016

KẾ HOẠCH TUẦN 1 THÁNG 12/2016
(Từ ngày 28/11/2016 đến 03/12/2016)

Hoạt động\Thứ Hai

 

Ba

 

 

Năm

 

Sáu

 

Bảy

 

Đón trẻ
Trò chuyện sáng
Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của bé

Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn sức khỏe giao mùa

Thể dục sáng Tập với dụng cụ thể dục (Gậy)

* Tay: Đưa 2 tay lên cao

* Bụng,:Quay sang trái, sang phải

* Chân:Ngồixổm, đứnglên

* Bật : Bật tại chỗ

HĐ có chủ đích   Chạy theo đường dích dắc  Thơ:

Đàn gà con

Tách gộp trong phạm vi 3 Đôi bạn tốt Dạy hát:

Đàn vịt con

Hoạt động vui chơi ngoài trời
Hoạt động vui chơi (góc) Phân vai: Biết thao tác chơi, chơi cùng nhau và dọn dẹp sau khi chơi

Xây dựng: Biết cách chơi, chơi cùng nhau và dọn dẹp sau khi chơi.

Toán: xếp tương ứng, sắp xếp theo quy luật.

Tạo hình : Vẽ, nặn vòng

Văn học : xem tranh truyện về cô giáo

Hoạt động ngoài trời Tròchơi vận động: Về đúng nhà

Chơi tự do: chơi với đồ chơi ngoà itrời, bật qua vòng, chạy dích dắc, ném bóng.Chơi dân gian: gắp cua, búng thun.

Sinh hoạt chiều Tô màu tập tạo hình vui và Làm bài tập quan sát và khám phá Ôn bài thơ Tập đóng kịch Đôi bạn tốt. Ôn bài hát, bài thơ Sinh hoạt cuối tuần

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh