Hoạt động nhà trường

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP MẦM 1 – TUẦN 3 THÁNG 12 / 2016

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 12/2016
(Từ ngày 12/12/2016 đến 17/12/2016)

Hoạt động\Thứ Hai

 

Ba

 

 

Năm

 

Sáu

 

Bảy

 

Đón trẻ
Trò chuyện sáng
Trò chuyện về cách phòng chống muỗi đốt và bảo vệ sức khỏe mùa mưa
Thể dục sáng Tập với dụng cụ thể dục (vòng)

* Tay: Đưa 2 tay lên cao

* Lưng, bụng, lườn: Nghiêng sang trái, sang phải

* Chân: Đưa chân

* Bật: Bật tách chụm

HĐ có chủ đích Bò cao Nhận biết số lượng 3 Nghe Truyện :

Vì sao Hươu có sừng ?

Vẽ con thỏ Nghe hát

“Chú voi con ở Bản Đôn”

Hoạt động vận động ngoài trời
Hoạt động vui chơi (góc) Phân vai: biết thao tác chơi, chơi cùng nhau và dọn dẹp sau khi chơi

Xây dựng: biết cách chơi, chơi cùng nhau và dọn dẹp sau khi chơi

Toán: xếp tương ứng, xếp xen kẽ

Tạo hình: xé dán giấy, chơi đất nặn

Văn học: tập kể chuyện “Ba người bạn”, đọc thơ “Thỏ bông bị ốm”

Hoạt động ngoài trời Trò chơi vận động: Cáo và thỏ

Chơi tự do: Bật qua vòng, chạy dích dắc, đập bóng.

Sinh hoạt chiều Tô màu và Chơi với đất nặn Làm bài tập toán  Xem truyện tranh theo ý thích Ghép tranh Ôn những bài hát, bài thơ đã học

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh