Hoạt động nhà trường

KHỐI MẪU GIÁO- LỚP CHỒI 2 – TUẦN 4 THÁNG 11 / 2016

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 11/2016
(Từ ngày 21/11/2016 đến 26/11/2016)

Hoạt động\Thứ Hai

 

Ba

 

 

Năm

 

Sáu

 

Bảy

 

Đón trẻ
Trò chuyện sáng
Trao đổi với phụ huynh về lịch sịnh hoạt của bé

Trò chuyện với bé về thời tiết trong ngày

Thể dục sáng Tập với dụng cụ thể dục ( Bum.)

Tay: Hai tay ra trước, sang ngang.

Bụng : Cúi người về phía trước

Chân : Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối

Bật : Bật chụm tách chân

HĐ có chủ đích Tìm hiễu về  nghề  bác sĩ Bật xa     35-40cm Gộp nhóm    đối tượng trong           phạm vi 5 Nghe hát:

Em làm bác sĩ

Đọc thơ:

Làm bác sĩ

 Bé Nghỉ
Hoạt động vui chơi (góc) Phân vai: Giao tiếp vai chơi và thỏa thuận vai chơi

Văn học:Xem tranh, truyện theo chủ đề.

Âm nhạc : Vận động theo nhạc các bài hát trong chủ đề, chơi với các dụng cụ âm nhạc: trống lắc, gáo dừa..

Xây dựng : Thỏa thuận, trao đổi ý kiến cùng nhau .

Tạo hình : Vẽ, xé dán sử dụng các nguyên vật liệu mở (màu nước, kim tuyến, kim sa….)

Hoạt động ngoài trời Trò chơi vận động : “Cướp cờ ”,

Chơi tự do: Nhặt lá, tưới cây, chơi với đồ chơi ngoài trời, bật qua suối, nhảy bao bố. Trò chơi dân gian: “Dung dăng dung dẻ”.

Sinh hoạt chiều Vận động theo nhạc một số bài hát đã học Ôn các bài thơ  đã học Hoàn thành bài         vẽ trên lớp Chơi với đồ chơi ngoài trời Bé nghỉ

 

Bài viết khác

Cảm nhận của Phụ huynh