can-bo-khahomex

can-bo-khahomex

Ông Thân Đức Dương (phải) – Phó TGĐ Cty Cổ Phần XNK Khánh Hội và ông Lê Quang Đại – Phó Chủ Tịch Công Đoàn Cty Cổ Phần XNK Khánh Hội

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy