Thực đơn ngoài giờ

Thực đơn ngoài giờ

Từ ngày 13/01 – 17/01/2020

Thứ   MÓN ĂN
Hai 13/01 Cơm   -  Trứng thịt xào  su su  – Canh chua tôm tươi
Ba 14/01 TẤT NIÊN 
Tư 15/01 Cơm  -  Gà nấu ra-gu – Canh mây
Năm 16/01 Cơm  -  Xíu mại trứng cút – Canh cải soong thịt
Sáu 17/01 LỄ HỘI ẨM THỰC
 

Cảm nhận của Phụ huynh

phu-huynh-be-cao-huynh-huy