Nhà trường phối hợp với TT ngoại ngữ Galaxy tổ chức giờ học ngoại khóa cho HS lớp Chất Lượng Cao qua HĐ TQ Bảo tàng 3D KDC Him Lam.

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy