Cảm nhận của phụ huynh

Chị Huỳnh Hồng Phương -

phu-huynh-be-cao-huynh-huy

Anh Võ Thành Nhung -

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu -

Chị Võ Thị Thuỳ Linh -

Anh Nguyễn Mạnh Toàn -

Cảm nhận của Phụ huynh