Cảm nhận của phụ huynh

Chị Huỳnh Hồng Phương - Phụ huynh bé: Cao Huỳnh Huy - Lớp Chồi 1

phu-huynh-be-cao-huynh-huy

Anh Võ Thành Nhung - Phụ huynh bé: Võ Gia Huy - Lớp Mầm 2 và bé Võ Hoàng Yến Chi (đã ra trường)

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu - Phụ huynh bé: Nguyễn Huỳnh Linh Đan - Lớp Lá 3

Chị Võ Thị Thuỳ Linh - Phụ huynh bé: Diệp Thuỳ Bảo Hân - Lớp Lá 3 và bé Diệp Nguyên Hạ (đã tốt nghiệp)

Anh Nguyễn Mạnh Toàn - Phụ huynh bé Nguyễn Thảo Nguyên - Lớp Lá 3

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy