Nhiều trẻ thấy lo lắng khi gặp phải người lạ (Ảnh minh họa: Internet)

Nhiều trẻ thấy lo lắng khi gặp phải người lạ (Ảnh minh họa: Internet)

Nhiều trẻ thấy lo lắng khi gặp phải người lạ (Ảnh minh họa: Internet)

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy