Hiệu Trưởng

 

img8440

Họ và tên : Trần Thị Kim Chi

  • Sinh ngày, tháng, năm : 18 tháng 03 năm 1961
  • Quê quán : Thị xã Sa Đéc – Huyện Châu Thành – Tỉnh Đồng Tháp
  • Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Cử nhân mầm non
  • Trình độ chính trị: Trung cấp
  • Nghiệp vụ: Quản lý Giáo dục
  * Các hình thức đã được khen thưởng:
     – CSTĐ cấp cơ sở (liên tục từ năm 1999 đến 2015).

      – Chiến sĩ thi đua thành phố

      – Bằng khen của UBND thành phố (năm 2014).

      – Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo (năm 2011).

      – Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ (năm 2012)

      – Huy hiệu Thành phố.

       – Huy chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2000.

 

Cảm nhận của Phụ huynh