Tin tức

Bé đi tham quan nhà sách và bưu điện nhân ngày kỷ niêm 8/3

Bé tham quan Bưu Điện

Các Bé tới Bưu điện TP Hồ Chí Minh

Các Bé dán tem thư gửi thiệp chúc mừng 8/3

Các bé gửi thư vào thùng thư

 Lớp Chồi 1

Lớp Chồi 2

Lớp Chồi 3

Lớp Lá 1

Lớp Lá 2

Lớp Lá 3

  • CÁC BÉ THAM QUAN NHÀ SÁCh

Bài viết khác

Kết nối trực tuyến