Hoạt động giáo dục

Thông báo đi tham quan Vietopia – Thành phố hướng nghiệp

Trường Mầm Non Khánh Hội Trân trọng Thông báo đến Quý Phụ huynh về kế hoạch tham quan Vietopia - Thành phố hướng nghiệp của khối lớp Mầm và lớp Chồi

Kết nối trực tuyến