Khi cãi nhau và tha thứ, trẻ học được bài học về tình bạn.

Khi cãi nhau và tha thứ, trẻ học được bài học về tình bạn.

Cảm nhận của Phụ huynh