không phải lúc nào cũng thích hợp để cười, và bố mẹ nên dạy trẻ điều này

không phải lúc nào cũng thích hợp để cười, và bố mẹ nên dạy trẻ điều này

không phải lúc nào cũng thích hợp để cười, và bố mẹ nên dạy trẻ điều này

Cảm nhận của Phụ huynh