Thông báo mật khẩu xem camera Lớp Cơm Thường 2

Kính thưa quý phụ huynh!

Nhà trường cung cấp Thông tin đăng nhập Camera của Lớp Cơm Thường 2 sau 05/10/2015:

username: ch14

password: #c0m7thu0ngii

Trân trọng!

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy