Tin tức

Nhà trường tổ chức thao giảng nhân ngày NGVN 20/11

Nhà trường tổ chức thao giảng nhân ngày NGVN 20/11 :

Tiết học ” Kỹ năng dán hoa ” của các Bé lớp Cơm Nát 1

Tiết học ” Màu đỏ ” của các Bé lớp Cơm Nát 2

Tiết học ” Truyện Cây Táo ” của các Bé lớp Cơm Thường 1

Tiết học ” Truyện Đôi Bạn Nhỏ ” của các Bé lớp Cơm Thường 1

Tiết học ” Màu Đỏ và Màu Xanh ” của các Bé lớp Cơm Thường 2

Tiết học ” Nhận biết phân biệt To – Nhỏ ” của các Bé lớp Cơm Thường 2

Tiết học ” Kể chuyện: Thỏ con không vâng lời ” của các Bé lớp Cơm Thường 3

Tiết học ” Xâu dây qua lỗ – Tập trẻ cài nút ” của các Bé lớp Cơm Thường 3

Tiết học ” Tìm hiểu một số phương tiện giao thông đường bộ ” của các Bé lớp Mầm 1

Tiết học ” Nhận biết phân biệt To – Nhỏ ” của các Bé lớp Mầm 1

Tiết học ” Nhận biết số lượng 2 ” của các Bé lớp Mầm  2

Tiết học ” Nặn vòng tặng cô ” của các Bé lớp Mầm 2

Tiết học ” Nặn vòng tặng cô ” của các Bé lớp Mầm 3

Tiết học ” Thí nghiệm tan và không tan ” của các Bé lớp Mầm 3

Tiết học ” Thêm bớt trong phạm vi 4 ” của các Bé lớp Chồi 1

Tiết học ” Nhận biết số lượng trong phạm vi 4 ” của các Bé lớp Chồi 1

Tiết học ” So sánh sự khác nhau về số lượng của hai nhóm đồ vật ” của các Bé lớp Chồi 2

Tiết học ” Thí nghiệm làm pháo hoa trong nước ” của các Bé lớp Chồi 2

Tiết học ” Nặn con voi ” của các Bé lớp Chồi 3

Tiết học ” Làm quen với chữ cái : h, m, n ” của các Bé lớp Lá 1

Tiết học ” Tách gộp trong phạm vi 8 ” của các Bé lớp Lá 1

Tiết học ” Làm quen với chữ cái : b, d, đ ” của các Bé lớp Lá 2

Tiết học ” Làm quen với chữ cái : e, ê ” của các Bé lớp Lá 3

Tiết học ” Đếm đến 7 và nhận biết số 7 ” của các Bé lớp Lá 3

Bài viết khác

Thông Báo Tuyển Sinh

Tuyển sinh năm học mới

Kết nối trực tuyến

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Nhung phụ huynh bé Võ Gia Huy